Kategorier
Okategoriserade

Aktuell information

En sammanfattning av styrelsemötet 2022-05-10

Kategorier
Okategoriserade

Nya styrelsen

Kontaktinformationen till styrelsen är nu uppdaterad 2022-05-10.

Kategorier
Okategoriserade

Uppdatering! Sopning av området

Grovsopningen som planerats till den 7 april har flyttats fram till den 14 april p.g.a det ostabila vädret. Ingen förändring i dagsläget för finsopningen. Den 7 april kommer grovsopning ske på vårt område, om ni vill och har möjlighet får ni gärna sopa ut gruset från era parkeringsplatser. Finsopning kommer att ske efter städdagen som […]

Kategorier
Okategoriserade

Varmförråd i hus 17 (Skyddsrum)

Styrelsen har sett över skyddsrummen i hus 17 och i händelse av högsta beredskap (tag skydd) har vi 48 timmar att ställa i ordning skyddsrummen. Vid iordningställandet kommer allt i förråden inkl. galler och provisoriska väggar tas bort, detta innebär att alla ni som hyr varmförråd behöver snarast se över och plocka bort värdefulla ägodelar. […]

Kategorier
Okategoriserade

Firmor som ringer om OVK!

Om ni blir uppringda av någon som vill boka in en OVK, Obligatorisk Ventilations Kontrolls- besiktning så har styrelsen inte beställt någon sådan och vi ber er avsluta samtalet direkt. Vi har stående OVK besiktningar inplanerade med en firma som vi har tecknat ett avtal med och när de är aktuellt får ni information ifrån […]

Kategorier
Okategoriserade

VIKTIGT! Skyddsrummet

På grund av den förhöjda beredskap vi i Sverige har gått in i som ett led i det pågående kriget mellan Ryssland och Ukraina håller styrelsen på att inventera och se över vårt skyddsrum. Vi följer de krav som finns för skyddsrum och som finns att läsa på MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida […]

Kategorier
Okategoriserade

Blinkande lampor?

Styrelsen behöver veta hur många lägenheter som upplever att någon eller flera lampor blinkar till emellanåt, som att elen svajar till. Vi ber er som har detta problem att så snart som möjligt mejla till styrelsen info@brfkaprifolen.se och beskriv vilka lampor som blinkar, i vilket/vilka rum samt om möjligt, om fenomenet förekommer mer eller mindre […]

Kategorier
Okategoriserade

Information från Vafab

Via länken nedan kan ni hitta information gällande vår sophantering Vafab

Kategorier
Okategoriserade

Nu blir det bommar på området

Styrelsen har beslutat att sätta upp bommar för att minska trafiken på området och för att förhindra att allvarliga olyckor ska hända då vårt område trafikeras för mycket och i alldeles för höga hastigheter.Vi kommer att gå ut med mera information när det närmar sig men har ni frågor redan nu så kontakta styrelsen på […]

Kategorier
Okategoriserade

Ny information om målningen

Vi har fått en uppdaterad tidsplan ifrån Målerispektrum och de kommer inte att hinna måla alla hus i år. Målningen kommer att fortgå fram till v.40 sedan återupptas den i vår 2022. Se länk till informationsbladet under dokument.