Styrelsemöten

Styrelseprotokoll är inte offentliga handlingar därför har de tagits bort från hemsidan. Information kommer fortsättningsvis läggas upp på hemsidan och viktig information delar vi som vanligt ut i brevlådan.

Vi kommer hädanefter lägga ut inlägg kallade ”aktuell information” istället där vi sammanfattar vad togs upp på styrelsemötet.