Kvartershus

På vårt område har vi ett kvartershus för våra medlemmar där man kan tvätta, sola (mot avgift), basta och umgås i större sällskap.

Lokalen får utnyttjas av alla medlemmar men våra ordningsregler måste följas.

Önskar man hyra gemensamhetslokalen och uthyresrummet får man kvittera ut en magnetnyckel. Ring till Roine Lundgren om du vill hyra lokalen eller uthyresrummet på
telefon 0708-363099

Uthyresrummet

Kostar 100 Kr./per natt från 12:00 till 12:00.
Städning gör den som hyr rummet, om inte får den boende betala för städning av rummet.

Lokalen

Kostnad för att hyra lokalen är 100:-

När man lämnar lokalen skall den vara städad, det sitter ”Kom i håg” lapp i lokalen, följ anvisningarna. Styrelsen kontrollerar att lokalen, entrén och toaletten är städade, om det är bristfälligt tas en städfirma ut och kostnaden läggs på den som har hyrt lokalen.

Tvättstugan

Om någon går över tiden på sitt tvättpass och den nya användaren kommer, får man göra det bästa av situationen och skynda sig att packa ihop sina saker och skyndsamt städa efter sig samt att göra rent torktumlar filtret. Nya filter som står bredvid stora maskinen vid fönstret skall göras rent efter varje tvättpass.

Den nya användaren skall rimligen bara behöva vänta så länge som det tar att lägga in sin tvätt i maskinerna på att gamla användaren skall vara helt klar.

Enkla regler för kvartershuset:

Det är totalt rökförbud i hela kvartershuset.

Inga husdjur i någon form får vistas i kvartershuset.

När man är klar med sina göromål stänger man fönstren efter sig.

Alla grovsopor som t ex pizza kartonger, ölburkar och dylikt tar var och en med sig därifrån.

Bastun och solariet använder man till att basta och sola i. Vi vill inte ha någon ungdomsgård i dessa lokaler. De skall användas till det de är tänkta för.

Förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet för alla under 18 år.

När man har fest t ex lördagkväll skall fönster och ytterdörr vara stängda och ev. musik sänkas kl.22:00