Kvartershus

På vårt område har vi ett kvartershus för våra medlemmar där man kan tvätta, sola (mot avgift), basta och umgås i större sällskap.

Att få använda denna lokal är ingen självklarhet, utan det finns vissa regler man måste följa. Se nedan.

Önskar man hyra gemensamhetslokalen och uthyresrummet får man kvittera ut en magnetnyckel. Ring till Roine Lundgren om du vill hyra lokalen eller uthyresrummet på
telefon 021-33 72 69

 

Uthyresrummet

Kostar 100 Kr./per natt från 12:00 till 12:00.
Städning gör den som hyr rummet, om inte får den boende betala för städning av rummet.

 

Lokalen

En depositionsavgift på 300 Kr. skall lämnas, när man hämtar magnetbrickan. Depositionsavgiften -100 Kr. återfås när man lämnar tillbaks brickan och lokalen är städat.

Om det inte är städat är pengarna borta och den boende får betala för städning av lokalen.

 

Tvättstugan

Om någon går över tiden på sitt tvättpass och den nya användaren kommer, får man göra det bästa av situationen och skynda sig att packa ihop sina saker och skyndsamt städa efter sig samt att göra rent torktumlar filtret. Nya filter som står bredvid stora maskinen vid fönstret skall göras rent efter varje tvättpass.

Den nya användaren skall rimligen bara behöva vänta så länge som det tar att lägga in sin tvätt i maskinerna på att gamla användaren skall vara helt klar.

Tips: Om man har mycket tvätt, försök att få två pass efter varandra dem första passen eller dem sista passen.

 

 

Enkla regler för kvartershuset:

Det är totalt rökförbud i hela kvartershuset.

Inga husdjur i någon form får vistas i kvartershuset.

När man är klar med sina göromål stänger man fönstren efter sig.

Alla grovsopor som t ex pizza kartonger, ölburkar och dylikt tar var och en med sig därifrån.

Bastun och solariet använder man till att basta och sola i. Vi vill inte ha någon ungdomsgård i dessa lokaler. De skall användas till det de är tänkta för.

Förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet för alla under 18 år.

När man har fest t ex lördag kväll och inte vill städa direkt efter, tänk på att boka gemensamhetslokalen även söndag förmiddag (för städningens skull som man får göra själv). Gäller även utanför lokalen om det finns rester efter festen även där). Om inte städning utförs kommer styrelsen att anlita en städfirma och den boenden får betala för städningen.

Instruktionerna ovan skall ses som en garanti till en irritationsfri och trevlig miljö i kvartershuset samt dess lokaler och ingenting annat.
Efterföljs inte dessa enkla regler kan det bli disciplinära åtgärder som kan medföra att man kan bli avstängt från kvartershuset.