Ventilation i lägenheten

Drift och skötselinstruktioner för ventilation i lägenheter på Syrenvägen.

Fläktsystemet är uppbyggt enligt följande:

En frånluftfläkt är placerad på taket. Denna fläkt styrs av inställningsvreden på spiskåpan i respektive lägenhet. Från fläkten går det en kanal direkt ner till spiskåpan samt en annan kanal till övrig ventilation. Frånluftdon är placerade i toalett, badrum, förråd (under trapp på markvåning), grovkök och klädkammare.

Frånluftfläkten skapar ett undertryck i lägenheten som i sin tur medför att friskluft utifrån sugs in genom tilluftventilerna. Tilluftventilerna utgörs av s.k. springventiler, de smala silverfärgade ventilerna ovanför fönstren i sov- och vardagsrum, samt fresherventiler, de runda vita ventilerna med snöre. Lägenhetsinnehavaren skall se till att ventilerna är rena.

Varje lägenhet har sitt eget ventilationssystem.

Handhavande av ventiler:

I normalfallet skall samtliga tilluftventiler vara öppna. Springventilerna öppnas genom att man trycker de två manöverhandtagen, i var ände på ventilen, utåt och Stängs genom att trycka dem inåt. Fresherventilen öppnas och stängs genom att dra i snöret. Frånluftdonen är injusterade i de lägen de skall vara och får inte röras annat än för rengörning.

Handhavande av spisfläktar

Handhavande av den äldre spiskåpan, mod. Husqvarna:

På denna modell finns två (2) vred. Med vänstra vredet öppnar man resp. stänger spjället. Spjället är stängt när Markeringen på vredet pekar åt vänster och öppet med markeringen åt höger. Med det högra vredet ökar man varvtalet, och då även luftflödet, på takfläkten. I normalfallet skall spjället vara stängt (vänster vred åt vänster) och fläkten (höger vred) stå i läge 1 alt. 2 (beroende på i vilket läge injustering gjorts). Vid användning av våtutrymmen, dusch eller grovkök, låt spjället vara stängt (vänster vred åt vänster) samt forcera fläkten genom att vrida det högra vredet till läge 4. När man är klar, vrid tillbaka det högra vredet till läge 1 alt. 2. Vid matlagning skall spjället vara i öppet läge (vänster vred åt höger) och det högra vredet i önskat läge, 2-4, för att få bort matoset. När matlagningen är klar stänger man spjället (vänster vred åt vänster) och vrider tillbaka det högra vredet till läge 1 alt. 2.

Handhavande av ny spiskåpa, mod. AEG alt. Cylinda Alliance eller Futurum

Alliance:

På denna modell finns bara ett (1) vred. Med detta vred styr man både öppning av spjäll samt forcering av takfläkt. Denna modell är även försedd med en hjälpfläkt i själva spiskåpan. I normalfallet skall vredet vara ställt i normalläge, d.v.s. den lilla pricken. Vid användning av våtutrymmen, dusch eller grovkök, vrid vredet åt vänster till den stora pricken. Nu är spjället stängt och endast ventilationen forceras. När ma är klar, vrid tillbaka vredet till normalläget (den lilla pricken). Vid matlagning vrid vredet åt höger till önskat läge, 1-3. Nu öppnas spjället och takfläkten forceras. När matlagningen är klar, vrid tillbaka vredet, åt vänster, till normalläget (den lilla pricken)

För andra ev. förekommande spiskåpor läs respektive instruktionsfolder.

Vård och skötsel av ventilationssystem sköts av lägenhetsinnehavaren.

Rengörning av tilluftventiler:

Tilluftventilerna bör rengöras minst 1-2 gånger/år.

 • Springventilerna (de ovan fönstren) skruvas bort, med en stjärnmejsel.

Använd en liten borste, t.ex. en avlagd gammal tandborste, och dammsugare att rengöra springan genom fönsterkarmen med. Öppna fönstret och rengör även den perforerade plåten på utsidan av fönstret. Skruva därefter tillbaka springventilen.

 • Fresherventilen rengör man genom att först ta bort locket.
 1. Öppna ventilen genom att dra i snöret så att locket hakar upp i öppet läge.
 2. Tryck in locket och vrid det ett kvarts varv åt höger, dra sedan locket utåt.

Därefter tar man bort filterhållaren och filtret. Rengör ventilen invändigt, locket samt filterhållaren med dammsugare och en fuktig trasa. Filtret kan man skölja av under kranen. Stoppa tillbaka filtret och filterhållaren. Sätt tillbaka locket.

 1. Passa in centrumuttaget i locket med klackarna på mekanismen.
 2. Tryck locket inåt och vrid det ett kvarts varv åt vänster.
 3. Prova mekanismens funktion genom att dra i snöret några gånger.

Man bör motionera fresherventilens mekanism emellanåt då smuts och fukt kan göra så att den kärvar.

Rengörning av frånluftdon:

Frånluftdonen rengöres vid behov, när man ser att de är igensatta med smuts och damm. Speciellt i badrum och grovkök blir frånluftdonen snabbt smutsiga då den fuktiga luften därifrån lättare binder damm.

 1. Ta tag i donets ytterkanter och dra ut det från väggen/taket.
 2. Ta av tätningsringen som sitter på donets baksida.
 3. Skölj av donet under kranen och torka av det med papper eller en trasa.
 4. Använd dammsugaren och ta bort dammet i kanalen bakom donet.
 5. Sätt tillbaka tätningsringen och stoppa tillbaka donet i väggen/taket.

OBS! Var noga med att inte skruva bort eller ändra läget på konan i donets mitt. Denna är injusterad för att ge ett visst flöde. Var även noga med att rätt don kommer tillbaka i rätt hål i väggen/taket.

Rengörning av Spiskåpan:

Spiskåpans fettfilter bör rengöras 1-2 gånger/månad, vid normal användning. Vid gammal fläkt: tryck filtret mot spiskåpans bakkant och vik ner det. Vid ny fläkt: tryck in de två fästena på filtrets framkant och viker det. Filtret kan sedan rengöras  i hett vatten och diskmedel.
Spiskåpan torkas av med en trasa och diskmedel. På den nya fläkten kan
man även ta bort plastringen bakom fettfiltret samt även hjälpfläkten och rengöra dessa. Stoppa tillbaka fettfiltren i omvänd ordning och provkör fläkten. Vid ev. annan typ av spiskåpa se respektive instruktionsfolder.

OBS! Om ni ämnar byta ut er spiskåpa så ska ni kontakta föreningsstyrelsen och ta reda på vilken typ av kåpa som är lämplig, för att undvika att felaktig fläkt sätter ventilationssystemet ur bruk.