Grillningspolicy

Våren och sommaren är den årstid då grillning är ett naturligt och uppskattat inslag för många boende på Syrenvägen. Att grilla innebär samtidigt ett stort ansvar. Dels ur säkerhetssynpunkt men även för dofter som kan vålla obehag för grannar. Bostadsrättsföreningen har inte haft någon fastslagen och dokumenterad policy kring grillning utan det har varit upp till var och ens personliga omdöme. Med anledning av att synpunkter kring grillning framförts, har styrelsen efter samråd med räddningstjänsten samt Dina försäkringar i Mälardalen AB formulerat detta policydokument.

 

  1. Grillning med kol- eller gasolgrill är inte tillåten på balkong.
  1. Grillning med el-grill tillåts på balkong under förutsättning att säkerheten efterlevs. Vidare bör samråd med grannar ske för att försäkra sig om att os som kan dras in i den gemensamma ventilationen inte vållar obehag.
  1. För boende på markplan med terrass gäller att grillning är tillåten med kol-, gasol- och el-grill. Det gäller under förutsättning att säkerheten efterlevs. För att undvika att os som kan orsaka obehag för grannar dras in i ventilation rekommenderas att grillen dras ut från husfasaden och terrassen. Det åligger den som grillar att göra det på ett ansvars- och respektfullt sätt.
  1. Den som ansvarar för grillningen har även ansvar för att grillen släcks och att kol rester tas omhand på ett sådant sätt att brand inte uppstår i natur eller soprum.
  1. Lämna aldrig grillen obevakad.
  1. Använd gärna de gemensamma grillplatserna på området.

 

                                                                                                             /Styrelsen