Ansöka hos styrelsen

Detta får du inte göra utan ansökan hos styrelsen

  • Glasa in balkong.
  • Ta upp dörr i fasaden på baksidan.
  • Ny uteplats med tak på baksidan.
  • Ny uteplats på framsidan.
  • Ta upp fönster på gavel.
  • Montera upp en parabol.
  • Ändringar av planlösning.

Ansvar för eventuella skador.

Ansvaret för montaget ligger helt och hållet på bostadsrättsinnehavaren. Alla skador som, på grund av antennmontaget, kan drabba person eller fastighet skall ersättas av bostadsrättsinnehavaren. Felaktigt monterad antenn och/eller stativ måste omedelbart rättas till annars riskerar bostadsrättsinnehavaren att, efter uppmaning från styrelsen, montera ner sin antenn.

Det är föreningen som ger bygglovs tillstånd och inte kommunen. Föreningen har generellt bygglov för hela området.

Blankett för ansökan hos styrelsen-KLICKA HÄR