Företagsrabatter

Företag som föreningens medlemmar har rabatt hos:

För att få veta vart vi har rabatt och hur mycket rabatt vi har kan ni gå in på MBF:s hemsida:
www.mbf.se
välj ”bostadsrättshavare”
klicka på ”inköpskatalog”