Vad skiljer en bostadsrätt från en hyresrätt

Hyresrätten är en lägenhet som man hyr av en fastighetsägare. Där ansvarar fastighetsägaren för bostaden samt vitvaror om något skulle gå sönder.

I en bostadsrättsförening ägs fastigheten gemensamt av dem som bor i huset/husen. Som bostadsrätts-innehavare äger du alltså inte din lägenhet, utan bara rätten att bo i den. Till skillnad från hyresrätt, så har du stora friheter att till exempel tapetsera och bygga om din bostadsrätt. Men kom ihåg att du behöver styrelsens tillstånd för större ingrepp. Med frihet kommer ansvar och man har även ett ansvar att sköta om och underhålla sin bostad för att minska risken för skador t.ex. fukt eller skador i rör.

I en förening har man ansvaret tillsammans och man ska ta hand om sin bostad, uteplats och använda våra gemensamma ytor med omtanke för att området ska vara så attraktivt som möjligt. Alla möjligheter till att hålla nere kostnaderna för vår förening är välkomna. Det gynnar alla boende och värdet på våra bostäder.
Som medlem i bostadsrättsföreningen har man rösträtt på bostadsrättsföreningens årsmöte och väljer samt är valbar till bostadsrättsföreningens styrelse.

Ta alltid kontakt med din bostadsrättsförenings styrelse om du är osäker på vad som gäller.